Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000fabulácia1852 SGWaAP
0.302mystifikácia3683 SGWaAP
0.448fantazmagória1831 SGWaAP
0.467fabulovať1513 SGWaAP
0.491polopravda9761 SGWaAP
0.497konšpirácia11891 SGWaAP
0.505dezinterpretácia1857 SGWaAP
0.508demagógia9905 SGWaAP
0.547tendenčnosť900 SGWaAP
0.548fikcia24925 SGWaAP
0.553prekrúcanie2853 SGWaAP
0.554faktografia2226 SGWaAP
0.555narácia3600 SGWaAP
0.560táranina5123 SGWaAP
0.563fabula3023 SGWaAP
0.568konšpiračná2264 SGWaAP
0.573nepodložená4186 SGWaAP
0.581tendenčná1740 SGWaAP
0.581konšpiračná_teória10602 SGWaAP