Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000fabrikant828 SGWaAP
0.304továrnik1936 SGWaAP
0.473statkár4923 SGWaAP
0.492veľkostatkár2399 SGWaAP
0.513buržuj1376 SGWaAP
0.513priemyselník4190 SGWaAP
0.518vykorisťovateľ2066 SGWaAP
0.540arizátor1452 SGWaAP
0.568barón20078 SGWaAP
0.573kapitalista14057 SGWaAP
0.573krčmár10800 SGWaAP
0.576bankár26587 SGWaAP
0.585zbohatlík6234 SGWaAP
0.605sedliak27222 SGWaAP
0.609vydriduch825 SGWaAP
0.611zámožný6513 SGWaAP
0.612pravotár648 SGWaAP
0.624šmelinár844 SGWaAP
0.625kulak1993 SGWaAP
0.625fiškál1275 SGWaAP
0.627mlynár7773 SGWaAP
0.628magnát10686 SGWaAP
0.631mešťan18882 SGWaAP