Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000fašizujúci492 SGWaAP
0.436fašistická11983 SGWaAP
0.444nacionalistický5917 SGWaAP
0.444klérofašizmus410 SGWaAP
0.446fašistický12968 SGWaAP
0.457fašizácia601 SGWaAP
0.472nacionálny2577 SGWaAP
0.476boľševizmus3476 SGWaAP
0.477antidemokratický434 SGWaAP
0.486ľudácky1786 SGWaAP
0.486antikomunistická987 SGWaAP
0.487šovinistická926 SGWaAP
0.487klerikálny635 SGWaAP
0.490klérofašistický914 SGWaAP
0.490ľudáctvo731 SGWaAP
0.499neofašizmus791 SGWaAP
0.500šovinistický986 SGWaAP
0.507klerikálna561 SGWaAP
0.509nacionalistická10418 SGWaAP
0.515neofašistická582 SGWaAP