Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000fašizmus43617 SGWaAP
0.195nacizmus17825 SGWaAP
0.300boľševizmus3476 SGWaAP
0.361fašistický12968 SGWaAP
0.381nacionálny_socializmus815 SGWaAP
0.384neofašizmus791 SGWaAP
0.401neonacizmus2566 SGWaAP
0.403fašistická11983 SGWaAP
0.412fašista26739 SGWaAP
0.416komunizmus85978 SGWaAP
0.426fašistické5633 SGWaAP
0.440nacionalizmus26046 SGWaAP
0.449antifašizmus694 SGWaAP
0.453klérofašizmus410 SGWaAP
0.453totalitarizmus2624 SGWaAP
0.455militarizmus1490 SGWaAP
0.459antisemitizmus16200 SGWaAP
0.484šovinizmus3737 SGWaAP
0.488totalitná_ideológia1636 SGWaAP
0.490sionizmus4004 SGWaAP
0.493nacistická_ideológia910 SGWaAP
0.503ideológia68602 SGWaAP
0.504extrémizmus27877 SGWaAP