Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000fašistický12968 SGWaAP
0.301fašista26739 SGWaAP
0.311fašistická11983 SGWaAP
0.315klérofašistický914 SGWaAP
0.343boľševický4033 SGWaAP
0.353nacistický14728 SGWaAP
0.357fašistické5633 SGWaAP
0.361fašizmus43617 SGWaAP
0.380ľudácky1786 SGWaAP
0.386totalitný9859 SGWaAP
0.392nacizmus17825 SGWaAP
0.416komunistický36634 SGWaAP
0.419zločinecký4740 SGWaAP
0.425kolaborant5109 SGWaAP
0.432boľševizmus3476 SGWaAP
0.440klérofašizmus410 SGWaAP
0.444neofašista1063 SGWaAP
0.446fašizujúci492 SGWaAP
0.449ľudácky_režim1259 SGWaAP
0.454boľševik14514 SGWaAP
0.455nacista32919 SGWaAP
0.462nacionalistický5917 SGWaAP
0.471antifašista3104 SGWaAP