Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000fašistické5633 SGWaAP
0.262nacistické3644 SGWaAP
0.327nacistické_Nemecko8112 SGWaAP
0.357fašistický12968 SGWaAP
0.370fašistická11983 SGWaAP
0.375boľševické1337 SGWaAP
0.378nacista32919 SGWaAP
0.393Hitlerovo2099 SGWaAP
0.393nacizmus17825 SGWaAP
0.398nacistická11489 SGWaAP
0.409komunistické8142 SGWaAP
0.426fašizmus43617 SGWaAP
0.443fašista26739 SGWaAP
0.443nacistický14728 SGWaAP
0.449Hitler54756 SGWaAP
0.473nacionálny_socializmus815 SGWaAP
0.478okupant9714 SGWaAP
0.485boľševik14514 SGWaAP
0.487nacionalistické2398 SGWaAP
0.491Adolf_Hitler10923 SGWaAP
0.491boľševizmus3476 SGWaAP
0.500protifašistické1133 SGWaAP