Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000fašistická11983 SGWaAP
0.291nacistická11489 SGWaAP
0.292boľševická3900 SGWaAP
0.311fašistický12968 SGWaAP
0.356fašista26739 SGWaAP
0.370fašistické5633 SGWaAP
0.396neofašistická582 SGWaAP
0.398totalitná8415 SGWaAP
0.403fašizmus43617 SGWaAP
0.406nacionalistická10418 SGWaAP
0.418nacizmus17825 SGWaAP
0.429ľudácka1678 SGWaAP
0.430neonacistická2594 SGWaAP
0.436fašizujúci492 SGWaAP
0.448komunistická80095 SGWaAP
0.452boľševizmus3476 SGWaAP
0.453boľševik14514 SGWaAP
0.456diktatúra24909 SGWaAP
0.456sionistická2063 SGWaAP
0.460antikomunistická987 SGWaAP
0.466nacista32919 SGWaAP
0.475kolaborantská449 SGWaAP
0.475šovinistická926 SGWaAP