Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000fašista26739 SGWaAP
0.301fašistický12968 SGWaAP
0.302nacionalista17726 SGWaAP
0.325extrémista30764 SGWaAP
0.328neofašista1063 SGWaAP
0.333boľševik14514 SGWaAP
0.344nacista32919 SGWaAP
0.349kolaborant5109 SGWaAP
0.356fašistická11983 SGWaAP
0.360antifašista3104 SGWaAP
0.387neonacista11233 SGWaAP
0.409komunista120716 SGWaAP
0.412fašizmus43617 SGWaAP
0.421antisemita3587 SGWaAP
0.423ľudák3807 SGWaAP
0.425vlastizradca2904 SGWaAP
0.433rasista10868 SGWaAP
0.440pravičiar7057 SGWaAP
0.442šovinista1656 SGWaAP
0.442boľševický4033 SGWaAP
0.443fašistické5633 SGWaAP
0.448okupant9714 SGWaAP