Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ezoterizmus442 SGWaAP
0.418gnosticizmus1181 SGWaAP
0.427okultizmus5882 SGWaAP
0.434mysticizmus2351 SGWaAP
0.442spiritualizmus458 SGWaAP
0.443špiritizmus1656 SGWaAP
0.454gnóza1400 SGWaAP
0.460New_Aga2145 SGWaAP
0.474ezoterické1661 SGWaAP
0.493mystika10291 SGWaAP
0.493šamanizmus3223 SGWaAP
0.503satanizmus3866 SGWaAP
0.503okultista1413 SGWaAP
0.503okultná3127 SGWaAP
0.506okultná_praktika663 SGWaAP
0.508ezoterika12231 SGWaAP
0.510ezoterická5953 SGWaAP
0.515ezoterický3959 SGWaAP
0.519panteizmus873 SGWaAP
0.519gnostická892 SGWaAP
0.525gnostik1389 SGWaAP
0.530gnostický1126 SGWaAP