Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ezoterické1661 SGWaAP
0.458okultné1094 SGWaAP
0.464gnóza1400 SGWaAP
0.464ezoterika12231 SGWaAP
0.474ezoterizmus442 SGWaAP
0.480gnostické583 SGWaAP
0.480mystické6193 SGWaAP
0.488metafyzické1496 SGWaAP
0.497spirituálne2969 SGWaAP
0.498ezoterický3959 SGWaAP
0.503šamanizmus3223 SGWaAP
0.504filozofické10273 SGWaAP
0.506duchovné62483 SGWaAP
0.516mystika10291 SGWaAP
0.519špiritizmus1656 SGWaAP
0.527veštecké778 SGWaAP
0.528ezoterická5953 SGWaAP
0.528New_Aga2145 SGWaAP
0.529duchovno14984 SGWaAP
0.530materialistické1353 SGWaAP
0.535rozumové3031 SGWaAP
0.543transcendentálne510 SGWaAP