Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000exulant1988 SGWaAP
0.437vysťahovalec4080 SGWaAP
0.438emigrant16551 SGWaAP
0.474exil17013 SGWaAP
0.493vyhnanec4881 SGWaAP
0.505exilový2741 SGWaAP
0.555jezuita24701 SGWaAP
0.586literát11657 SGWaAP
0.587vzdelanec9624 SGWaAP
0.589disident17549 SGWaAP
0.597katolícky_kňaz14077 SGWaAP
0.598misionár39299 SGWaAP
0.598protestantský6987 SGWaAP
0.599emigrácia17801 SGWaAP
0.606emigrantský610 SGWaAP
0.613anabaptista519 SGWaAP
0.614evanjelický_farár6569 SGWaAP
0.617orientalista946 SGWaAP
0.619kazateľ34310 SGWaAP
0.620národovec10698 SGWaAP
0.621buditeľ1805 SGWaAP
0.625konvertita3063 SGWaAP
0.627presídlenec2715 SGWaAP
0.628kolonista6897 SGWaAP