Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000extrovertná710 SGWaAP
0.382introvertná1299 SGWaAP
0.492sebaistá1723 SGWaAP
0.498extrovertný1242 SGWaAP
0.522impulzívna1832 SGWaAP
0.523sebavedomá10624 SGWaAP
0.534egocentrická798 SGWaAP
0.535slobodomyseľná594 SGWaAP
0.552výstredná2985 SGWaAP
0.565ctižiadostivá1325 SGWaAP
0.566empatická3250 SGWaAP
0.567prelietavá772 SGWaAP
0.569temperamentná5856 SGWaAP
0.571flegmatická589 SGWaAP
0.571hanblivá2698 SGWaAP
0.571extrovert3390 SGWaAP
0.581panovačná1955 SGWaAP
0.581energická11320 SGWaAP
0.592chápavá2033 SGWaAP
0.595náladová2498 SGWaAP
0.597ostýchavá552 SGWaAP
0.597hĺbavá1297 SGWaAP
0.598priebojná1169 SGWaAP
0.602svojhlavá437 SGWaAP
0.608extravagantná5448 SGWaAP