Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000extrémizmus27877 SGWaAP
0.312pravicový_extrémizmus1781 SGWaAP
0.316neonacizmus2566 SGWaAP
0.340xenofóbia9477 SGWaAP
0.350radikalizmus4674 SGWaAP
0.374neofašizmus791 SGWaAP
0.382antisemitizmus16200 SGWaAP
0.390rasizmus38151 SGWaAP
0.439extrémistický6518 SGWaAP
0.446nacionalizmus26046 SGWaAP
0.447extrémista30764 SGWaAP
0.467rasová_neznášanlivosť1638 SGWaAP
0.482terorizmus69280 SGWaAP
0.489netolerancia4541 SGWaAP
0.498rasová_nenávisť1535 SGWaAP
0.504náboženský_fundamentalizmus728 SGWaAP
0.504fašizmus43617 SGWaAP
0.508xenofóbny2052 SGWaAP
0.517fundamentalizmus3650 SGWaAP
0.519extrémistické_hnutie1002 SGWaAP
0.527populizmus15092 SGWaAP
0.527extrémistická12208 SGWaAP
0.530islamský_fundamentalizmus840 SGWaAP
0.530extrémistické1634 SGWaAP
0.531šovinizmus3737 SGWaAP
0.532zločinnosť5300 SGWaAP
0.535krajná_pravica3833 SGWaAP
0.549násilie207834 SGWaAP
0.558xenofóbna1588 SGWaAP
0.560neonacista11233 SGWaAP
0.572pravicový_extrémista2541 SGWaAP
0.573separatizmus2163 SGWaAP
0.578nacionalistický5917 SGWaAP
0.578nenávisť113468 SGWaAP
0.579korupcia151962 SGWaAP
0.583ideológia68602 SGWaAP
0.584nacizmus17825 SGWaAP
0.584organizovaný_zločin16809 SGWaAP
0.585náboženský_fanatizmus1396 SGWaAP
0.586nenávistný9150 SGWaAP
0.587rasovo_motivovaný1753 SGWaAP