Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000extrémizmus27877 SGWaAP
0.312pravicový_extrémizmus1781 SGWaAP
0.316neonacizmus2566 SGWaAP
0.340xenofóbia9477 SGWaAP
0.350radikalizmus4674 SGWaAP
0.374neofašizmus791 SGWaAP
0.382antisemitizmus16200 SGWaAP
0.390rasizmus38151 SGWaAP
0.439extrémistický6518 SGWaAP
0.446nacionalizmus26046 SGWaAP
0.447extrémista30764 SGWaAP
0.467rasová_neznášanlivosť1638 SGWaAP
0.482terorizmus69280 SGWaAP
0.489netolerancia4541 SGWaAP
0.498rasová_nenávisť1535 SGWaAP
0.504náboženský_fundamentalizmus728 SGWaAP
0.504fašizmus43617 SGWaAP
0.508xenofóbny2052 SGWaAP
0.517fundamentalizmus3650 SGWaAP