Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000extrémistický6518 SGWaAP
0.392xenofóbny2052 SGWaAP
0.394neonacistický1474 SGWaAP
0.407extrémista30764 SGWaAP
0.432antisemitský3274 SGWaAP
0.438extrémistické_hnutie1002 SGWaAP
0.439extrémizmus27877 SGWaAP
0.446rasistický8870 SGWaAP
0.454extrémistická12208 SGWaAP
0.457nacionalistický5917 SGWaAP
0.462ultrapravicový1040 SGWaAP
0.480pravicový_extrémizmus1781 SGWaAP
0.483militantný4887 SGWaAP
0.488extrémistické1634 SGWaAP
0.501pravicový_extrémista2541 SGWaAP
0.516neonacista11233 SGWaAP
0.518neonacistická2594 SGWaAP
0.519neofašista1063 SGWaAP
0.520nenávistný9150 SGWaAP
0.523neonacizmus2566 SGWaAP
0.525krajná_pravica3833 SGWaAP
0.528krajne_pravicový1447 SGWaAP
0.534rasová_nenávisť1535 SGWaAP