Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000expresivita1995 SGWaAP
0.199expresívnosť1606 SGWaAP
0.366lyrickosť717 SGWaAP
0.371obraznosť4979 SGWaAP
0.376poetickosť1086 SGWaAP
0.381expresívna4175 SGWaAP
0.393metaforickosť488 SGWaAP
0.402výrazová5768 SGWaAP
0.404emotívnosť1339 SGWaAP
0.407emocionálnosť636 SGWaAP
0.420sugestívnosť675 SGWaAP
0.431štylizácia10384 SGWaAP
0.437expresívny5061 SGWaAP
0.440citovosť1980 SGWaAP
0.449civilnosť547 SGWaAP
0.452komickosť1083 SGWaAP
0.454emocionalita3657 SGWaAP
0.458výrazové829 SGWaAP
0.462expresívne2662 SGWaAP
0.468hovorovosť636 SGWaAP
0.469dramatickosť3856 SGWaAP
0.469výrazový_prostriedok9788 SGWaAP
0.471divadelnosť563 SGWaAP
0.471plastickosť1110 SGWaAP