Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000expresionizmus3275 SGWaAP
0.193surrealizmus5446 SGWaAP
0.218impresionizmus2995 SGWaAP
0.234symbolizmus4007 SGWaAP
0.276kubizmus2577 SGWaAP
0.313expresionistický657 SGWaAP
0.327dadaizmus1016 SGWaAP
0.328futurizmus1414 SGWaAP
0.331romantizmus12850 SGWaAP
0.353konštruktivizmus1691 SGWaAP
0.355poetizmus1678 SGWaAP
0.357expresionista666 SGWaAP
0.360naturalizmus2845 SGWaAP
0.368existencializmus2174 SGWaAP
0.372realizmus17755 SGWaAP
0.387avantgarda8447 SGWaAP
0.389expresionistická573 SGWaAP
0.391nadrealizmus1563 SGWaAP
0.425symbolista696 SGWaAP
0.431manierizmus887 SGWaAP
0.431klasicizmus6827 SGWaAP
0.436magický_realizmus1983 SGWaAP
0.458neoklasicizmus559 SGWaAP
0.458surrealista2123 SGWaAP
0.467postmoderna6053 SGWaAP
0.468impresionistický1048 SGWaAP
0.471secesia4345 SGWaAP
0.473avantgardný4434 SGWaAP
0.474impresionistická884 SGWaAP
0.481postmodernizmus1877 SGWaAP
0.489štrukturalizmus1667 SGWaAP
0.495funkcionalizmus2099 SGWaAP
0.496geometrická_abstrakcia530 SGWaAP
0.499historizmus2191 SGWaAP
0.501modernistický1638 SGWaAP
0.506socialistický_realizmus5982 SGWaAP
0.509krajinomaľba2726 SGWaAP
0.511maliarstvo12894 SGWaAP
0.515figurácia568 SGWaAP
0.517poetika20638 SGWaAP
0.517impresionista2829 SGWaAP
0.518surrealistický2794 SGWaAP
0.528avantgardná2742 SGWaAP