Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000expresionizmus3275 SGWaAP
0.193surrealizmus5446 SGWaAP
0.218impresionizmus2995 SGWaAP
0.234symbolizmus4007 SGWaAP
0.276kubizmus2577 SGWaAP
0.313expresionistický657 SGWaAP
0.327dadaizmus1016 SGWaAP
0.328futurizmus1414 SGWaAP
0.331romantizmus12850 SGWaAP
0.353konštruktivizmus1691 SGWaAP
0.355poetizmus1678 SGWaAP
0.357expresionista666 SGWaAP
0.360naturalizmus2845 SGWaAP
0.368existencializmus2174 SGWaAP
0.372realizmus17755 SGWaAP
0.387avantgarda8447 SGWaAP
0.389expresionistická573 SGWaAP
0.391nadrealizmus1563 SGWaAP
0.425symbolista696 SGWaAP
0.431manierizmus887 SGWaAP
0.431klasicizmus6827 SGWaAP
0.436magický_realizmus1983 SGWaAP