Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000expresionistický657 SGWaAP
0.313expresionizmus3275 SGWaAP
0.368surrealistický2794 SGWaAP
0.368expresionistická573 SGWaAP
0.385expresionista666 SGWaAP
0.398impresionistický1048 SGWaAP
0.428surrealizmus5446 SGWaAP
0.465naturalistický1779 SGWaAP
0.481impresionistická884 SGWaAP
0.485symbolizmus4007 SGWaAP
0.491symbolista696 SGWaAP
0.494impresionizmus2995 SGWaAP
0.517poetizmus1678 SGWaAP
0.521naturalizmus2845 SGWaAP
0.522dadaizmus1016 SGWaAP
0.522modernistický1638 SGWaAP
0.524kubizmus2577 SGWaAP
0.531surrealista2123 SGWaAP
0.532figuratívny426 SGWaAP
0.534lyrický7601 SGWaAP
0.537surrealistická2742 SGWaAP
0.545manierizmus887 SGWaAP
0.547figurácia568 SGWaAP