Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000expresionistická573 SGWaAP
0.368expresionistický657 SGWaAP
0.389expresionizmus3275 SGWaAP
0.404impresionistická884 SGWaAP
0.427surrealistická2742 SGWaAP
0.474naturalistická1303 SGWaAP
0.479surrealizmus5446 SGWaAP
0.485figuratívna539 SGWaAP
0.488avantgardná2742 SGWaAP
0.511nadrealistická612 SGWaAP
0.514impresionistický1048 SGWaAP
0.516surrealistický2794 SGWaAP
0.517symbolizmus4007 SGWaAP
0.517figurácia568 SGWaAP
0.526kubistická483 SGWaAP
0.529expresionista666 SGWaAP
0.533lyrická9112 SGWaAP
0.535postmodernistická516 SGWaAP
0.540poetizmus1678 SGWaAP
0.541geometrická_abstrakcia530 SGWaAP
0.544existencialistická460 SGWaAP