Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000expresionista666 SGWaAP
0.357expresionizmus3275 SGWaAP
0.375impresionista2829 SGWaAP
0.385expresionistický657 SGWaAP
0.414surrealista2123 SGWaAP
0.434surrealizmus5446 SGWaAP
0.446symbolista696 SGWaAP
0.452impresionizmus2995 SGWaAP
0.468kubizmus2577 SGWaAP
0.474symbolizmus4007 SGWaAP
0.480impresionistický1048 SGWaAP
0.513avantgardista462 SGWaAP
0.515Vincent_van1899 SGWaAP
0.517dadaista413 SGWaAP
0.522maliar87619 SGWaAP
0.523impresionistická884 SGWaAP
0.529konštruktivizmus1691 SGWaAP
0.529expresionistická573 SGWaAP
0.530modernista1983 SGWaAP