Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000expresívnosť1606 SGWaAP
0.199expresivita1995 SGWaAP
0.307hovorovosť636 SGWaAP
0.344lyrickosť717 SGWaAP
0.351metaforickosť488 SGWaAP
0.352poetickosť1086 SGWaAP
0.370obraznosť4979 SGWaAP
0.385expresívna4175 SGWaAP
0.391výrazová5768 SGWaAP
0.391emocionálnosť636 SGWaAP
0.395sugestívnosť675 SGWaAP
0.417expresívny5061 SGWaAP
0.424emotívnosť1339 SGWaAP
0.445citovosť1980 SGWaAP
0.446komickosť1083 SGWaAP
0.449civilnosť547 SGWaAP
0.462štylizácia10384 SGWaAP
0.462expresívne2662 SGWaAP
0.462výrazové829 SGWaAP
0.474výrazový_prostriedok9788 SGWaAP
0.479výraznosť1395 SGWaAP
0.480viacvýznamovosť413 SGWaAP
0.483zážitkovosť784 SGWaAP