Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000expertná10116 SGWaAP
0.459poradná4465 SGWaAP
0.543Expertný447 SGWaAP
0.544expertný4666 SGWaAP
0.560expertné2017 SGWaAP
0.597implementačná2228 SGWaAP
0.598medzivládna7992 SGWaAP
0.605koordinačná9006 SGWaAP
0.606konzultačná18652 SGWaAP
0.607expert172126 SGWaAP
0.621výskumná64892 SGWaAP
0.623Poradný961 SGWaAP
0.625poradný_orgán11401 SGWaAP
0.631ad_hoc6758 SGWaAP
0.633expertízna1741 SGWaAP
0.639komisia854487 SGWaAP
0.640štandardizačná448 SGWaAP
0.641podvýbor1519 SGWaAP
0.643evaluácia2486 SGWaAP
0.655odborná494063 SGWaAP