Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000expertka5995 SGWaAP
0.256odborníčka27264 SGWaAP
0.450špecialistka7273 SGWaAP
0.463konzultantka4692 SGWaAP
0.463výskumníčka2294 SGWaAP
0.507poradkyňa16637 SGWaAP
0.566docentka4478 SGWaAP
0.573právnička14749 SGWaAP
0.574vedkyňa4832 SGWaAP
0.577profesorka32776 SGWaAP
0.582psychoterapeutka2052 SGWaAP
0.585expert172126 SGWaAP
0.591žurnalistka1603 SGWaAP
0.594aktivistka10618 SGWaAP
0.594historička7651 SGWaAP
0.605sociologička6018 SGWaAP
0.606analytička8312 SGWaAP
0.612viceprezidentka5014 SGWaAP
0.614doktorandka3026 SGWaAP
0.617politologička1458 SGWaAP
0.618lektorka23518 SGWaAP
0.618psychologička26778 SGWaAP
0.620antropologička906 SGWaAP
0.621šéfka46519 SGWaAP
0.631Barbara24297 SGWaAP
0.635biologička963 SGWaAP
0.636klinická_psychologička1083 SGWaAP
0.637koordinátorka18026 SGWaAP
0.640editorka3711 SGWaAP
0.643novinárka25499 SGWaAP
0.644spoluzakladateľka3032 SGWaAP
0.645pedagogička11781 SGWaAP
0.646manažérka29618 SGWaAP
0.646vysokoškolská_pedagogička983 SGWaAP
0.648zakladateľka14011 SGWaAP
0.648publicistka4108 SGWaAP
0.649teoretička2213 SGWaAP
0.654spoluautorka5341 SGWaAP
0.654garantka1145 SGWaAP
0.654výkonná_riaditeľka7352 SGWaAP
0.658školiteľka2257 SGWaAP
0.662absolventka15475 SGWaAP
0.663Silvia55710 SGWaAP
0.663redaktorka52991 SGWaAP