Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000expert172126 SGWaAP
0.367odborník607971 SGWaAP
0.533konzultant33790 SGWaAP
0.579špecialista138875 SGWaAP
0.582expertný4666 SGWaAP
0.585expertka5995 SGWaAP
0.607expertná10116 SGWaAP
0.610poradca142423 SGWaAP
0.622analytik172021 SGWaAP
0.631profesionál105439 SGWaAP
0.635výskumník50742 SGWaAP
0.643vedec306510 SGWaAP
0.648renomovaný39686 SGWaAP
0.669Odborník1916 SGWaAP
0.690Expert4112 SGWaAP
0.695projektový_manažér14106 SGWaAP
0.705odborníčka27264 SGWaAP
0.706svetovo_uznávaný2778 SGWaAP
0.706biológ9375 SGWaAP
0.712popredný79640 SGWaAP
0.712forenzný1647 SGWaAP
0.713technik75160 SGWaAP
0.715genetik4145 SGWaAP