Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000exotickosť493 SGWaAP
0.472tajuplnosť977 SGWaAP
0.484nezvyčajnosť976 SGWaAP
0.486malebnosť1468 SGWaAP
0.489neobyčajnosť556 SGWaAP
0.502tajomnosť4429 SGWaAP
0.503podmanivosť409 SGWaAP
0.506nevšednosť1453 SGWaAP
0.517svojráznosť1282 SGWaAP
0.525netradičnosť756 SGWaAP
0.530záhadnosť1214 SGWaAP
0.563poetickosť1086 SGWaAP
0.569tradičnosť521 SGWaAP
0.570nekonvenčnosť889 SGWaAP
0.575bohatosť6430 SGWaAP
0.579zemitosť524 SGWaAP
0.579veľkoleposť4641 SGWaAP
0.580exkluzívnosť639 SGWaAP
0.580pestrofarebnosť881 SGWaAP
0.584originálnosť3065 SGWaAP
0.585monumentálnosť999 SGWaAP
0.585divokosť2622 SGWaAP
0.593výraznosť1395 SGWaAP