Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000existencializmus2174 SGWaAP
0.308postmodernizmus1877 SGWaAP
0.338naturalizmus2845 SGWaAP
0.347surrealizmus5446 SGWaAP
0.368expresionizmus3275 SGWaAP
0.370symbolizmus4007 SGWaAP
0.378postmoderna6053 SGWaAP
0.397štrukturalizmus1667 SGWaAP
0.401dadaizmus1016 SGWaAP
0.403existencialistická460 SGWaAP
0.405fenomenológia2209 SGWaAP
0.410existencialista612 SGWaAP
0.413racionalizmus3906 SGWaAP
0.429futurizmus1414 SGWaAP
0.432nadrealizmus1563 SGWaAP
0.447realizmus17755 SGWaAP
0.452Nietzsche8356 SGWaAP
0.455Sartre3085 SGWaAP
0.460konštruktivizmus1691 SGWaAP
0.463anarchizmus1903 SGWaAP
0.464romantizmus12850 SGWaAP
0.469poetizmus1678 SGWaAP
0.473empirizmus1104 SGWaAP