Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000existencialista612 SGWaAP
0.410existencializmus2174 SGWaAP
0.432postmodernista623 SGWaAP
0.442Sartre3085 SGWaAP
0.472Nietzsche8356 SGWaAP
0.486existencialistická460 SGWaAP
0.490symbolista696 SGWaAP
0.491Michel_Foucault711 SGWaAP
0.495modernista1983 SGWaAP
0.499postmodernizmus1877 SGWaAP
0.500Friedrich_Nietzsche979 SGWaAP
0.500surrealista2123 SGWaAP
0.511racionalista1259 SGWaAP
0.522dadaista413 SGWaAP