Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000existenciálna5915 SGWaAP
0.348existenciálny2757 SGWaAP
0.413existenciálne1105 SGWaAP
0.433metafyzická3950 SGWaAP
0.433existenciálne931 SGWaAP
0.461ontologická2011 SGWaAP
0.475existencialistická460 SGWaAP
0.476bezvýchodiskovosť1183 SGWaAP
0.484existenčná8517 SGWaAP
0.485bytostná3398 SGWaAP
0.492ambivalencia986 SGWaAP
0.512lyrický_subjekt2875 SGWaAP
0.515transcendencia2468 SGWaAP
0.517tragika2918 SGWaAP
0.518osamelosť18228 SGWaAP
0.521postmoderná6303 SGWaAP
0.523odcudzenosť867 SGWaAP
0.528antropologická2797 SGWaAP
0.529noetická490 SGWaAP
0.530metaforická1979 SGWaAP
0.536osamotenosť1880 SGWaAP
0.537grotesknosť820 SGWaAP
0.540tragickosť963 SGWaAP