Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000exilová4145 SGWaAP
0.429emigrantská841 SGWaAP
0.474exilový2741 SGWaAP
0.556povstalecká8322 SGWaAP
0.560disidentská1109 SGWaAP
0.563exilové590 SGWaAP
0.585exil17013 SGWaAP
0.595odbojová2564 SGWaAP
0.618emigračná757 SGWaAP
0.619povstalecké3949 SGWaAP
0.620protifašistická1579 SGWaAP
0.623sovietska44297 SGWaAP
0.636oslobodzovacia_armáda994 SGWaAP
0.644národnooslobodzovacie_hnutie857 SGWaAP
0.645Eduard_Beneš952 SGWaAP
0.649exulant1988 SGWaAP
0.650Beneš14436 SGWaAP
0.651československá82331 SGWaAP
0.655odboj22579 SGWaAP
0.658komunistická80095 SGWaAP