Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000exhumácia2931 SGWaAP
0.381exhumovať1473 SGWaAP
0.469telesný_pozostatok7960 SGWaAP
0.521telesný_ostatok820 SGWaAP
0.563pohrebný_obrad4639 SGWaAP
0.568masový_hrob4513 SGWaAP
0.584pochovávanie6716 SGWaAP
0.615pitva19325 SGWaAP
0.621hrob177694 SGWaAP
0.633pohreb79709 SGWaAP
0.634kostrový_pozostatok1247 SGWaAP
0.640kremácia2721 SGWaAP
0.645pochovaný33857 SGWaAP
0.653ostatok17545 SGWaAP
0.655pochované3015 SGWaAP
0.662smútočný_obrad2138 SGWaAP
0.663zavraždené2046 SGWaAP
0.664zavraždený24955 SGWaAP
0.665pochovaná9192 SGWaAP
0.665nebohé3100 SGWaAP