Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000exhortácia2118 SGWaAP
0.173apoštolská_exhortácia2332 SGWaAP
0.319encyklika16344 SGWaAP
0.428koncilový2337 SGWaAP
0.440katechéza18459 SGWaAP
0.462synodálny_otec1677 SGWaAP
0.467Katechizmus_katolícka1324 SGWaAP
0.471homília26615 SGWaAP
0.473biskupská_synoda2950 SGWaAP
0.478pápež_František47550 SGWaAP
0.481Synoda1403 SGWaAP