Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000exekutívny974 SGWaAP
0.505exekutíva13754 SGWaAP
0.583rozhodovací4935 SGWaAP
0.587zákonodarný4145 SGWaAP
0.608exekutívna1707 SGWaAP
0.625poradný10690 SGWaAP
0.639inštitucionálny9550 SGWaAP
0.670poradný_orgán11401 SGWaAP
0.670zastupiteľský3720 SGWaAP
0.674manažérsky17582 SGWaAP
0.678rozhodovacia_právomoc4202 SGWaAP
0.683zákonodarná7669 SGWaAP
0.685vrcholový_manažment4416 SGWaAP
0.688formalizovaný790 SGWaAP
0.690antikorupčný453 SGWaAP
0.693audítorský1596 SGWaAP
0.695akreditačný2727 SGWaAP
0.702poradná4465 SGWaAP
0.705delegovať9619 SGWaAP