Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000exekutíva13754 SGWaAP
0.505exekutívny974 SGWaAP
0.544Výkonný_výbor6920 SGWaAP
0.591komisia854487 SGWaAP
0.599prezident1029981 SGWaAP
0.607disciplinárna_komisia15085 SGWaAP
0.618predseda1053539 SGWaAP
0.618generálny_sekretár20589 SGWaAP
0.619predsedníctvo85983 SGWaAP
0.619zákonodarný_zbor8486 SGWaAP
0.626olympijský_výbor22319 SGWaAP
0.628predsednícka3452 SGWaAP
0.629SZĽH14533 SGWaAP
0.630vládny_kabinet10048 SGWaAP
0.630federácia77864 SGWaAP
0.633výbor390776 SGWaAP
0.634parlamentný_výbor14282 SGWaAP
0.634zákonodarný4145 SGWaAP
0.638parlament672562 SGWaAP
0.639futbalová_federácia10226 SGWaAP
0.640vláda1939938 SGWaAP