Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000exarchát1045 SGWaAP
0.272apoštolský_exarchát785 SGWaAP
0.314prešovská_eparchia1867 SGWaAP
0.318eparchia6373 SGWaAP
0.358exarcha932 SGWaAP
0.367gréckokatolícka_eparchia885 SGWaAP
0.381Mukačevská_eparchia770 SGWaAP
0.433apoštolská_administratúra647 SGWaAP
0.457prešovské_biskupstvo675 SGWaAP
0.463košická_eparchia1196 SGWaAP
0.464vikariát1379 SGWaAP
0.480gréckokatolícke_biskupstvo829 SGWaAP
0.486gréckokatolícka_cirkev9270 SGWaAP
0.490arcibiskupstvo4654 SGWaAP
0.495eparchiálny_biskup1287 SGWaAP
0.498Gréckokatolícky5803 SGWaAP
0.500košická_arcidiecéza2277 SGWaAP
0.504eparcha1235 SGWaAP
0.506diecéza45229 SGWaAP
0.508Košický_eparchia848 SGWaAP