Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000exaktnosť908 SGWaAP
0.388vedeckosť1538 SGWaAP
0.498exaktná2892 SGWaAP
0.505umeleckosť863 SGWaAP
0.513racionálnosť1325 SGWaAP
0.529logickosť590 SGWaAP
0.534vecnosť3411 SGWaAP
0.536abstraktnosť771 SGWaAP
0.538exaktná_veda1831 SGWaAP
0.543exaktný3152 SGWaAP
0.550jednoznačnosť3903 SGWaAP
0.551abstrakcia9025 SGWaAP
0.557náhodnosť2082 SGWaAP
0.559subjektívnosť1374 SGWaAP
0.561mnohoznačnosť798 SGWaAP
0.571objektivita16143 SGWaAP
0.577výstižnosť745 SGWaAP
0.584apriórna1027 SGWaAP
0.586fundovanosť715 SGWaAP
0.595formalizácia897 SGWaAP
0.596exaktné2046 SGWaAP
0.596systematickosť1825 SGWaAP
0.603metafyzika7150 SGWaAP