Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000evolucionizmus659 SGWaAP
0.300darvinizmus977 SGWaAP
0.338empirizmus1104 SGWaAP
0.354deizmus428 SGWaAP
0.363agnosticizmus1002 SGWaAP
0.367teizmus1329 SGWaAP
0.374racionalizmus3906 SGWaAP
0.399determinizmus1926 SGWaAP
0.413objektivizmus476 SGWaAP
0.418pozitivistický563 SGWaAP
0.425panteizmus873 SGWaAP
0.430antropocentrizmus646 SGWaAP
0.441evolučná_teória3514 SGWaAP
0.444platonizmus451 SGWaAP
0.444utilitarizmus1208 SGWaAP
0.444dialektický_materializmus911 SGWaAP
0.454pozitivista564 SGWaAP
0.456monizmus538 SGWaAP
0.456ateizmus16464 SGWaAP