Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000evolucionista1603 SGWaAP
0.345evolučná_teória3514 SGWaAP
0.456darvinizmus977 SGWaAP
0.467materialista3595 SGWaAP
0.483ateista41462 SGWaAP
0.489evolucionizmus659 SGWaAP
0.500teizmus1329 SGWaAP
0.512evolučný_biológ594 SGWaAP
0.525Darwin7637 SGWaAP
0.529racionalista1259 SGWaAP
0.534pozitivista564 SGWaAP
0.535relativista638 SGWaAP
0.539skeptik11810 SGWaAP
0.551evolúcia39248 SGWaAP
0.558metafyzik421 SGWaAP
0.560dogmatik1560 SGWaAP
0.567agnostik2375 SGWaAP
0.570exegéta932 SGWaAP
0.571Hawking2741 SGWaAP
0.571heliocentrizmus532 SGWaAP
0.584logik2169 SGWaAP
0.588apologéta721 SGWaAP
0.593naturalista678 SGWaAP
0.595agnosticizmus1002 SGWaAP
0.596ateizmus16464 SGWaAP
0.599Descartes3645 SGWaAP
0.599Tull2761 SGWaAP
0.601evolučná_biológia655 SGWaAP
0.602Einstein12173 SGWaAP
0.603gnostik1389 SGWaAP
0.605empirizmus1104 SGWaAP
0.606kvantová_mechanika3779 SGWaAP
0.607marxista5377 SGWaAP
0.609utopista1035 SGWaAP
0.610evolučný8348 SGWaAP