Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000evolucionista1603 SGWaAP
0.345evolučná_teória3514 SGWaAP
0.456darvinizmus977 SGWaAP
0.467materialista3595 SGWaAP
0.483ateista41462 SGWaAP
0.489evolucionizmus659 SGWaAP
0.500teizmus1329 SGWaAP
0.512evolučný_biológ594 SGWaAP
0.525Darwin7637 SGWaAP
0.529racionalista1259 SGWaAP
0.534pozitivista564 SGWaAP
0.535relativista638 SGWaAP
0.539skeptik11810 SGWaAP
0.551evolúcia39248 SGWaAP
0.558metafyzik421 SGWaAP
0.560dogmatik1560 SGWaAP