Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000evolučný_biológ594 SGWaAP
0.512evolucionista1603 SGWaAP
0.513antropológ5235 SGWaAP
0.520biológ9375 SGWaAP
0.528evolučná_biológia655 SGWaAP
0.547teoretický_fyzik1143 SGWaAP
0.553etológ423 SGWaAP
0.560molekulárny_biológ635 SGWaAP
0.596paleontológ2765 SGWaAP
0.604evolučná_teória3514 SGWaAP
0.607astrofyzik2261 SGWaAP
0.620orientalista946 SGWaAP
0.624genetik4145 SGWaAP