Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000evolučná_teória3514 SGWaAP
0.345evolucionista1603 SGWaAP
0.380darvinizmus977 SGWaAP
0.441evolucionizmus659 SGWaAP
0.456evolúcia39248 SGWaAP
0.469Darwin7637 SGWaAP
0.475evolučná_biológia655 SGWaAP
0.514teizmus1329 SGWaAP
0.530dogma26025 SGWaAP
0.545evolučná6031 SGWaAP
0.545Charles_Darwin1930 SGWaAP
0.548kvantová_mechanika3779 SGWaAP
0.548dialektický_materializmus911 SGWaAP
0.550ateizmus16464 SGWaAP
0.550teória271897 SGWaAP