Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000evolučná_biológia655 SGWaAP
0.456epistemológia1151 SGWaAP
0.457antropológia10425 SGWaAP
0.469molekulárna_genetika581 SGWaAP
0.475evolučná_teória3514 SGWaAP
0.486molekulárna_biológia3385 SGWaAP
0.495lingvistika6100 SGWaAP
0.505behaviorálna_ekonómia687 SGWaAP
0.522evolucionizmus659 SGWaAP
0.524teória271897 SGWaAP
0.527evolučná6031 SGWaAP
0.528evolučný_biológ594 SGWaAP
0.530kvantová_fyzika3440 SGWaAP
0.533gnozeológia462 SGWaAP
0.536darvinizmus977 SGWaAP
0.537biológia40899 SGWaAP
0.540sociológia20248 SGWaAP
0.560etológia1519 SGWaAP
0.561semiotika1639 SGWaAP