Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000evolúcia39248 SGWaAP
0.321evolučný8348 SGWaAP
0.353evolučná6031 SGWaAP
0.456evolučná_teória3514 SGWaAP
0.469evolučné1593 SGWaAP
0.544evolučne2342 SGWaAP
0.551evolucionista1603 SGWaAP
0.565darvinizmus977 SGWaAP
0.574Evolúcia557 SGWaAP
0.576reinkarnácia9544 SGWaAP
0.581fylogenéza744 SGWaAP
0.588domestikácia989 SGWaAP
0.603Darwin7637 SGWaAP
0.615evolučná_biológia655 SGWaAP
0.626ontogenéza1448 SGWaAP