Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000evanjelizačné2546 SGWaAP
0.367misijné6235 SGWaAP
0.417evanjelizačný3156 SGWaAP
0.421evanjelizačná3033 SGWaAP
0.422ekumenické4128 SGWaAP
0.432misionárske1335 SGWaAP
0.475kresťanské_spoločenstvo8401 SGWaAP
0.492saleziánske2479 SGWaAP
0.493modlitebné2999 SGWaAP
0.495evanjelizácia22920 SGWaAP
0.504modlitbové3641 SGWaAP
0.515formačné1379 SGWaAP
0.515apoštolské3741 SGWaAP
0.537kňazské5121 SGWaAP
0.550farské_spoločenstvo2917 SGWaAP
0.562katechetické986 SGWaAP
0.563kázanie9588 SGWaAP
0.567apoštolát8846 SGWaAP
0.568ohlasovanie_evanjelium2746 SGWaAP
0.568kresťanské38118 SGWaAP
0.570cirkevné_spoločenstvo5864 SGWaAP
0.573pastoračné2772 SGWaAP
0.580misijné_poslanie1001 SGWaAP