Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000evanjelium124300 SGWaAP
0.089Evanjelium7313 SGWaAP
0.303sväté_písmo27168 SGWaAP
0.321Písmo24389 SGWaAP
0.328sväté_Písmo2845 SGWaAP
0.328evanjeliové1982 SGWaAP
0.333apoštol102956 SGWaAP
0.356Jánovo_evanjelium3409 SGWaAP
0.366Biblia123640 SGWaAP
0.370Slovo_božie2955 SGWaAP
0.374evanjeliový3232 SGWaAP
0.390blahoslavenstvo4311 SGWaAP
0.395božie169284 SGWaAP
0.397Ježiš486700 SGWaAP
0.397Zjavenie7638 SGWaAP
0.398Ježišovo38510 SGWaAP
0.404Matúšovo_evanjelium2166 SGWaAP
0.410Kristovo35215 SGWaAP
0.419evanjeliová5230 SGWaAP
0.420Ježiš_Kristus141607 SGWaAP
0.422Kristus313755 SGWaAP
0.441Ježišov26674 SGWaAP
0.443kázanie9588 SGWaAP