Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000evanjeliové1982 SGWaAP
0.302Evanjelium7313 SGWaAP
0.328evanjelium124300 SGWaAP
0.342evanjeliový3232 SGWaAP
0.394Ježišovo38510 SGWaAP
0.403evanjeliová5230 SGWaAP
0.411blahoslavenstvo4311 SGWaAP
0.418božie169284 SGWaAP
0.441evanjeliové_posolstvo905 SGWaAP
0.447biblické12886 SGWaAP
0.453sväté_písmo27168 SGWaAP
0.454Kristovo35215 SGWaAP
0.457Pavlovo2674 SGWaAP
0.458ohlasovanie_evanjelium2746 SGWaAP
0.471Jánovo_evanjelium3409 SGWaAP
0.473apoštolské3741 SGWaAP
0.480Matúšovo_evanjelium2166 SGWaAP
0.487Ježišovo_podobenstvo819 SGWaAP
0.489Jánovo1772 SGWaAP
0.489prorocké3852 SGWaAP
0.492podobenstvo23682 SGWaAP
0.493sväté_Písmo2845 SGWaAP
0.504kázanie9588 SGWaAP
0.506Kristov_učeník1536 SGWaAP