Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000evanjelikálne409 SGWaAP
0.396charizmatické_hnutie659 SGWaAP
0.453evanjelikálny986 SGWaAP
0.473luteránske500 SGWaAP
0.482kresťanské38118 SGWaAP
0.483katolícke21666 SGWaAP
0.487protestantské2527 SGWaAP
0.496sekulárne1752 SGWaAP
0.519anglikánske499 SGWaAP
0.521ekumenické_hnutie1032 SGWaAP
0.532reformačné861 SGWaAP
0.534evanjelikálna1039 SGWaAP
0.537ortodoxné1539 SGWaAP
0.573religiózne805 SGWaAP
0.576fundamentalistické487 SGWaAP
0.583evanjelikál794 SGWaAP
0.587evanjelické4953 SGWaAP
0.594gnostické583 SGWaAP
0.594protestantská8913 SGWaAP
0.598katolíctvo451 SGWaAP
0.600reformné_hnutie887 SGWaAP
0.603kalvinizmus737 SGWaAP