Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000evanjelikálna1039 SGWaAP
0.457katolícka99952 SGWaAP
0.499protestantská8913 SGWaAP
0.509evanjelikálny986 SGWaAP
0.513baptistická1122 SGWaAP
0.523luteránska2949 SGWaAP
0.534evanjelikálne409 SGWaAP
0.563charizmatické_hnutie659 SGWaAP
0.571episkopálna524 SGWaAP
0.573kresťanská148366 SGWaAP
0.584ekumenická7496 SGWaAP
0.585adventista_siedmy1274 SGWaAP
0.590kresťanské_spoločenstvo8401 SGWaAP
0.595denominácia6121 SGWaAP
0.603evanjelická21060 SGWaAP
0.610anglikánska1078 SGWaAP
0.611Katolícky_cirkev7507 SGWaAP
0.611teológia56257 SGWaAP
0.612cirkev670610 SGWaAP
0.613katolícke21666 SGWaAP
0.613presbyteriánska428 SGWaAP
0.615sekulárna5098 SGWaAP