Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000evanjelický_kostol14629 SGWaAP
0.272rímskokatolícky_kostol8114 SGWaAP
0.345kostol513213 SGWaAP
0.368farský_kostol21935 SGWaAP
0.372kostol_Nanebovzatie1856 SGWaAP
0.377kostol_nanebovzatie1339 SGWaAP
0.378františkánsky_kostol3345 SGWaAP
0.405gréckokatolícky_chrám2297 SGWaAP
0.406drevený_artikulárny1309 SGWaAP
0.415evanjelický22834 SGWaAP
0.432jezuitský_kostol2930 SGWaAP
0.437kostolík33513 SGWaAP
0.440artikulárny_kostol992 SGWaAP
0.450židovská_synagóga2108 SGWaAP
0.462rímskokatolícky_Kostol883 SGWaAP
0.468piaristický_kostol1183 SGWaAP
0.471farský_Kostol1119 SGWaAP
0.472Kostol_sv10114 SGWaAP
0.489morový_stĺp1758 SGWaAP