Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000evanjelické_kolégium980 SGWaAP
0.486evanjelické_lýceum2688 SGWaAP
0.488evanjelické_gymnázium2270 SGWaAP
0.528gréckokatolícka_teologická1086 SGWaAP
0.549piaristické_gymnázium1405 SGWaAP
0.555evanjelické_kolegiálne518 SGWaAP
0.569gréckokatolícke_biskupstvo829 SGWaAP
0.570Gréckokatolícky_teologická817 SGWaAP
0.579kežmarské1896 SGWaAP
0.587jezuitské_kolégium759 SGWaAP
0.588jezuitské1277 SGWaAP
0.588lýceum8931 SGWaAP
0.590pravoslávna_bohoslovecká485 SGWaAP
0.611Matej_Bel12478 SGWaAP
0.613Bohoslovecký494 SGWaAP
0.618Banícky2829 SGWaAP
0.619spišská_Kapitula6514 SGWaAP
0.621piarista3136 SGWaAP
0.628piaristický757 SGWaAP